GIẢI THƯỞNG QUỐC TẾ

Sự công nhận toàn cầu

TEOXANE Laboratories liên tục nhận giải thưởng vì những cải tiến và sự đổi mới trong sản phẩm

2022

Aesthetics Awards

Winner 2022

Nhà Sản Xuất Xuất Sắc của Năm  

Nhà Cung cấp Khóa Huấn luyện Đào Tạo Xuất Sắc của Năm 

awards_1_640x630_desktop_b59e8fd3b8

2021

Aesthetics Awards

Winner 2021

Nhà Cung cấp Khóa Huấn luyện Đào Tạo Xuất Sắc của năm 

TEOSYAL® RHA – Sản phẩm thuốc tiêm của năm

awards_2_640x630_desktop_05993214b6

2020

Giải thưởng Xuất sắc Toàn cầu GHP

Dòng sản phẩm thẩm mỹ tốt nhất.

awards_3_640x630_desktop_e03805f2e7

2019-2020

Cúp “Trẻ Hoá và Sắc Đẹp” lần thứ 7

TEOSYAL® PURESENSE Redensity 1 – Sản phẩm Tiêm Trẻ hóa Xuất Sắc Nhất- “Skin Booster” 

awards_4_640x630_desktop_be818382f4 (1)

2019-2020

Cúp “Trẻ Hoá và Sắc Đẹp” lần thứ 7

TEOSYAL® PURESENSE Redensity 1 – Sản phẩm Tiêm Trẻ hóa Xuất Sắc Nhất- “Skin Booster” 

awards_4_640x630_desktop_be818382f4 (1)

2019

Aesthetics Awards

Winner 2019

Nhà Sản Xuất Xuất Sắc của Năm  

Nhà Cung cấp Khóa Huấn luyện Đào Tạo Xuất Sắc của Năm 

awards_5_640x630_desktop_49f5be71f6

2019

Aesthetics Awards

Winner 2019

Nhà Sản Xuất Xuất Sắc của Năm  

Nhà Cung cấp Khóa Huấn luyện Đào Tạo Xuất Sắc của Năm 

awards_5_640x630_desktop_49f5be71f6

2019

The Diamond Awards

An Toàn Trong Làm Đẹp 

Skin Hero (TEOSYAL® PURESENSE Redensity 1) 

awards_6_640x630_desktop_850e716969 (1)

2017-2018

Aesthetics Awards

Winner 2017-2018

TEOSYAL® RHA – Sản phẩm thuốc tiêm của năm.

awards_7_640x630_desktop_20bfbedc7f

2017-2018

Cúp “Trẻ Hoá và Sắc Đẹp” lần thứ 5

TEOSYAL® RHA 4: FILLER XUẤT SẮC NHẤT

awards_8_640x630_desktop_10625ec823

2017

The Diamond Awards

An Toàn Trong Làm Đẹp 

UK – MADAME TAUPIN

Madame Taupin được trao giải Người tiên phong của năm.

awards_9_640x630_desktop_8e39852288

2016-2017

Cúp “Trẻ Hoá và Sắc Đẹp” lần thứ 4

TEOSYAL® RHA 1: Sản phẩm cải thiện chất lượng da tốt nhất

awards_10_640x630_desktop_453f15d0ee

2016

Aesthetics Awards

Winner 2016

TEOSYAL® RHA – Sản phẩm thuốc tiêm của năm.

awards_11_640x630_desktop_0fd4d1ff9a

2015-2016

Cúp “Trẻ Hoá và Sắc Đẹp” lần thứ 3

TEOSYAL® RHA: Chất làm đầy da tốt nhất & R[[II] Eyes: Mỹ phẩm tốt nhất.

awards_12_640x630_desktop_b68c5e59ac (1)

2014-2015

Cúp “Trẻ Hoá và Sắc Đẹp” lần thứ 2

TEOSYAL® PURESENSE Redense 2: Chất làm đầy da tốt nhất & TEOSYAL® PEN: Thiết bị thẩm mỹ tốt nhất

awards_13_640x630_desktop_eb37e48e4d

2014

Tạp chí Allure (Nga)

RHA® Prime Solution: Giải pháp làm sạch da trước liệu trình tốt nhất.

awards_14_640x630_desktop_5e978389dc

2013-2014

Cúp “Trẻ Hoá và Sắc Đẹp” lần thứ 1

TEOSYAL® PURESENSE Redensity 1: Thuốc tiêm tốt nhất.

awards_15_640x630_desktop_2611ada98b

2009-2010

Victoire de la Beauté, Palmarès (Pháp)

TEOSYAL® Dermocosologists Advanced Filler

awards_16_640x630_desktop_a02388fa19

2008

Giải thưởng Y học Thẩm mỹ (UK)

TEOSYAL®: Sản phẩm thuốc tiêm tốt nhất của năm.

awards_17_640x630_desktop_ab0b8ea0fd
Shopping Basket